1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Grimstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Vesterled 28
Grimstrup
6818 Årre
 
 75191361 / 40161407

Næstformand
Midtgårdsvej 11
Roust
6818 Årre
 

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge
Digevej 6
Grimstrup
6818 Årre

Kasserer
Roustvej 214
Roust
6818 Årre
 

Kontaktperson
Ravnsøvej 15
Grimstrup
6818 Årre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grimstrup Hovedvej 20
Grimstrup
6818 Årre
 
 75191090
Præsten træffes ikke mandag.
Charlotte Locht

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grimstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66625818

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk