1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grevinge Sogns Menighedsråd

Formand
Lynghusene 30
4571 Grevinge

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Maglevænget 15
4571 Grevinge

Kontaktperson
Bakketoppen 4
4571 Grevinge

Menigt medlem
Maglevænget 3
4571 Grevinge

Kasserer
Lyder Høyersvej 18
4571 Grevinge
 

Menigt medlem
Nykøbingvej 174 st th
4571 Grevinge
 

Menigt medlem
Rønnevangshusene 41 st tv
2630 Taastrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårds Allé 2 A
4571 Grevinge
 
 56659002
Tlf.: 56659002 / 29319002 Træffes efter aftale.
Anders Tangaa Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grevinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54834411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk