1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Gjesing Sogns Menighedsråd

Formand
Rensdyrvej 1
6715 Esbjerg N

Formand for valgbestyrelsen, Næstformand
Gl Vardevej 139
6715 Esbjerg N
 

Kasserer
Nøddevangen 5
6715 Esbjerg N
 

Kirkeværge(Gjesing Kirke)
Fyrrevangen 20
6715 Esbjerg N
 

Kontaktperson
Grønlandsparken 86K
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Gl Vardevej 90 3 18
6700 Esbjerg
 

Menigt medlem
Thulevej 290
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Ivigtutvej 24
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Egedesmindevej 99
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Golfvej 56
6715 Esbjerg N
 

Menigt medlem
Bjørnevej 22
6715 Esbjerg N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Berberisvej 4
6715 Esbjerg N
 
 75450078
Mobil 20261711 træffes bedst tirsdag-fredag 13.00-14.00

Sognepræst
Lundebakken 13
6715 Esbjerg N
 
 75139791
Mobil 24981441 Træffes alle dage, undtagen mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjesing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 82827218

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk