1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Hornsherredvej 430
Sæby
4070 Kirke Hyllinge
 
 46404161
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-10 og torsdag kl. 17-18. Mandag er kontoret lukket.

Næstformand, Kasserer
Skovbrynet 38
Sæby
4070 Kirke Hyllinge
 

Kirkeværge
Gershøjvænge 15
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
 

Kirkeværge
Strandbakken 2
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
 

Kontaktperson
Granbakken 8
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Stakhaven 6
Sæby
4070 Kirke Hyllinge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rødtjørnevej 16
Sæby
4070 Kirke Hyllinge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Højdevej 7
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Bovelgårdsvej 35
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35506853
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk