1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

Formand
Sneslevvej 41
Sneslev
4250 Fuglebjerg
 

Næstformand
Ahornvej 2
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Grønbrovej 8
4262 Sandved
 
Lena Frimann Larsen

Menigt medlem
Hindholmvej 40
Kvislemark
4262 Sandved
 
Anni Jakobsen

Kasserer
Hindholmvej 57B
Kvislemark
4262 Sandved
 

Kontaktperson
Nyvej 52
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Agervej 4
Kvislemark
4262 Sandved
 

Menigt medlem
Palmevængevej 12
Sneslev
4250 Fuglebjerg
 

Kirkeværge - ikke medlem(Kvislemark Kirke)
Skovhusvej 2
Arløse
4262 Sandved
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Hindholmvej 61
Kvislemark
4262 Sandved
 
 27204124
Tommy Toudahl Corfixen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31923514

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk