1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lundhedevej 22
Kisumkær
7800 Skive
 
 51517848
Fortrolig henvendelse til formanden kan ske på mail: 9199fortrolig@km.dk

Næstformand, Kontaktperson
Vejlgårdvej 6
Rønbjerg
7800 Skive
 
 28735783

Kirkeværge
Kisumvej 60
Estvadg Mark
7800 Skive
 
 61604373

Menigt medlem
Præstevejen 63
Rønbjerg
7800 Skive
 
 97534160

Kasserer
Truebjergvej 6
Rønbjerg
7800 Skive
 
 20315857

Menigt medlem
Mælkevejen 18
Rønbjerg
7800 Skive
 
 28389343

Menigt medlem
Kisumvej 52
Kisum
7800 Skive
 
 22626419

Provst
Bilstrupparken 3
7800 Skive
 
 30537667

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirke Alle 111 A
7800 Skive
 
 21243602

Sognepræst
Flyndersøvej 17A
Estvad
7800 Skive
 
 40373428

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31815908
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk