1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Majgårdsvej 11
Frøslev
7900 Nykøbing Mors
Anders Holmgaard

Kirkeværge(Outrup Kirke)
Elsøvej 266
Frøslev
7900 Nykøbing M
 

Kirkeværge(Mollerup Kirke)
Østervang 68
Frøslev
7900 Nykøbing M
 

Kontaktperson
Friskolebakke 24
Frøslev
7900 Nykøbing M
 

Menigt medlem, Kasserer
Vestmorsvej 54
Ovtrup
7900 Nykøbing Mors
 

Menigt medlem
Foldagervej 4
Ovtrup
7900 Nykøbing Mors
 

Menigt medlem
Dragstrupvej 117
Dragstrup
7950 Erslev
 

Menigt medlem(Mollerup Kirke)
Kjeldgårdsvej 32
Mollerup
7900 Nykøbing M
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Elsøvej 250
Frøslev
7900 Nykøbing Mors
 
 23231034
Peter Albek Noer

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34685738

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk