1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Darum Sogns Menighedsråd

Formand
Ll Darumvej 7
Ll Darum
6740 Bramming
 
 61669362

Næstformand
Lunagård 22
6740 Bramming
 

Kasserer
Sviegade 4
St Darum
6740 Bramming
 

Kontaktperson
Sønderbyvej 16
St Darum
6740 Bramming
 

Menigt medlem
Møllebakken 3F
St Darum
6740 Bramming
 

Formand for valgbestyrelsen, Kirkeværge
Nørrebyvej 20
St Darum
6740 Bramming
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Feilbergvej15
St Darum
6740 Bramming
 
 75179220
Alle dage efter aftale - mandag undtaget.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Darum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43719610

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk