1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde den 8. juni 2017

Referat af menighedsrådsmødet den 8. juni 2017

1. Godkendelse af referat fra d. 10. maj:

Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af budget 2018:

”Godkendt på møde 8/6 2017 Bylderup Sogns Menighedsråd CVR-nr. 84870668, Budget 2018., Bidrag budget afleveret d. 17-05-2017 10:31.” Denne tekst er vedlagt budgettet.

3. Planlægning af møder i efteråret 2017: (Husk kalender)

Menighedsrådsmøder: Tirsdag 15/8 kl. 17.00 – onsdag 6/9 kl. 17.00 – lørdag 7/10 kl 9.30 skovtur, herefter et kort møde og frokost – torsdag 23/11 konstitueringsmøde kl. 19.00 – fredag 8/12 medarbejdermøde, herefter julefrokost på Slogsherreds Forsamlingshus.

4. Ændring af kirkegårdstakster:

Prisfastsættelse ovenfra. Oprettet ERFA grupper for kirkeværger og formænd, her vil der være 2 møder årligt.

5. Præstegårdens legeplads:

Legehus og gyngestativ placeres ved terrasse, som indrammes med stakit. Præstefamilien vedligeholder selv terrassen/legeplads.

6. Hækken mellem præstegård og Bylderup Kirkevej 8:

Et brev afleveres til Bylderup Kirkevej 8, hvori vi beder om overholdelse af hækhøjden.

7. Reformationsskib d. 13. juli:

Hvis man vil deltage, beder Elisa om hurtig tilbagemelding.

8. 10. september - Friluftsgudstjeneste:

Godt starttidspunkt er 10.30 og Udo spørges om han vil spille.

 

9. 13. september – Det Russiske Mandskor i Burkal Kirke:

Fællesarrangement

10. 19. september – Fælles arrangement: ”Luthers Käthe”

11. 30. september – Skovtur:

Datoen er 7/10 og vi mødes kl. 9.30. Efter skovturen vil der være et kort møde og frokost.

12. Høstgudstjeneste:

17/9 kl 10.30. Efter gudstjenesten vil det være auktion over ”høsten” i våbenhuset. Indtægten vil tilfalde Kherwara Missionen. Minikonfirmanderne vil deltage.

13. Ældreeftermiddag – hvem, hvornår:

Birgit og Bent vil fortælle om deres rejse til Liberia. Torsdag den 16/11.

14. 3. oktober: Foredrag med Marianne Christiansen:

Fællesarrangement som foregår her.

15. 31. oktober: Reformationsdag:

Vi forespørger i Ravsted, om vi kan lave det som fællesarrangement. Vi satser på, at en koncert med Duoen Petri/Hannibal den 11/19 her kan indgå i handlen.

Den 29/10 kl 10.30 afslutning med Katrine Gaub.

16. 10. december 2017 – 2. søndag i advent?

Robert Sandborg vil blive spurgt om han vil komme og prædike og fortælle, søndag den 10/12.

17. Dåbsjubilæum:

Udskydes!

18. Konfirmationsjubilæum:

Forslag om fremover, at holde guldkonfirmation hvert år.

2018 vil guldkonfirmander fra 2013-14-15-16-17 blive inviteret til gudstjeneste den 27/5 2018. Årgangen med guldkonfirmation 2018 vil lave en privat sammenkomst den 26/5 2018, denne kan ikke holdes i Kirkekroen.

Holger og Henrik vil finde 1-2 personer fra hver årgang som tovholdere.

19. De faldne 1914 – 1918 – 100 år i 2018:

11/11 2018 er 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig

2020 er 100-året for genforeningen. Holger og Henrik sættes på disse to udvalg.

20. Personale- og menighedsrådsudflugt: 27. august eller?

Datoen fastholdes som 27. august. Der startes med gudstjeneste kl 9.00.

Der arbejdes med en tur til Horsens Fængsel museum og kirke.

21. Sogneudflugt 22. august:

Kl 12.30 går turen til Rundemølle i Løjt. Der drikkes kaffe på Kalvø Badehotel. Afsluttes med smørrebrød på Slogsherreds Forsamlingshus kl 17.30. Prisen er 150 kr. pr.person. Tilmelding til Bent eller Henrik senest mandag den 21/8.

Der skal annonceres i Tinglev Ugeblad.

22. Tilføjelser til dagsorden:

Ingen

23. Punkter til næste møde:

Blå Mandag

24. Meddelelser:

• Sognepræsten:

Katrine Gaub holder ferie i ugerne 29-30-31. Deadline for kirkebladet er 8/ 8.

• Formanden:

Post gennemgået.

• Næstformanden/Kasserer:

Kørsel til vikarer, dette er ikke almindeligt, men vi har aftalt, at de selv skal oplyse km, så vil vi indberette dette.

• Kirkeværge:

Skema til udfyldelse kommer.

• Kontaktperson:

intet

• Medarbejder:

intet

25. Udvalg:

• Landbrug:

intet

• Skov:

Afregning på flis er ikke kommet endnu.

Nye aktiviteter i skoven når de alligevel skal renoveres. Inspiration kan måske fås ved besøg på Rømø og naturlegepladsen i Frøslev.

• Aktivitetsudvalg:

Evaluering af pinsegudstjeneste:

Godt besøgt, ca. 60 personer. Dejlig dag.

Højttaleranlægget var godt, vi spørger om vi kan låne det til vores friluftgudstjeneste 10/9

Koncert 2018:

26. Evt.:

intet

slut 21.05

Karin

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 10. maj 2017

Menighedsrådsmøde 10. maj 2017

1. Godkendelse af det reviderede referat:

Godkendt og underskrevet.

 

2. Godkendelse af budget 2018:

Gennemgået og tilpasset.

 

3. Opfølgning på syn, herunder renovering af knæfald:

Mureren har været her og udbedret, VVS er bestilt.

Torben Lund er bestilt. Algerens.nu er bestilt.

Dør til det gamle kontor kan repareres. Tagrender er efterset.

Synsprotokol kopieres og sendes til provstiet.

 

4. Blå mandag – 15. maj:

Bent og Ida tager med herfra sammen med forældre.

Overvejelser om gave til konfirmander – billedet.

 

5. Tilføjelser til dagsordenen:

Jagtkontrakt – gennemgået og godkendt. 3 eksemplarer sendes til provsti.

 

6. Punkter til næste møde:

Godkendelse af budget 2018 - 8/6 17.30.

Planlægning af møder i efteråret.

Overgang til Kathrine Gents tilbagekomst.

10/9 friluftgudstjeneste.

13/9 Det Russiske Mandskor i Burkal Kirke (fællesarrangement).

19/9 fællesarrangement ”Luthers Käthe”.

30/9 skovtur.

Ældreeftermiddag.

3/10 foredrag med Marianne Christiansen.

31/10 Reformationsdag.

Adventsmøde 2.søndag i advent.

Dåbsjubilæum – konfirmationsjubilæum.

De faldne 1914-1918 – 100 år i 2018 – Udvalg til 2020.

13/7 reformationsskib.

7. Meddelelser:

Sognepræst: Kirkebladet.

Sogneudflugt 22/8 kl 12.30 Rundemølle i Løjt. Kaffe på Kalvø Badehotel, afsluttes med smørrebrød på Slogsherreds Forsamlingshus 17.30, pris 150kr. Tilmelding til Bent eller Henrik, senest mandag 21/8.

Udflugt med Ravsted. Ny dato skal findes (27/8).

Flere vielser henover sommeren, præsten finder personale.

Fælles arrangement koncert i 2018 i Ravsted 25/2 kl. 16.00 (Rock, håb og kærlighed).

Formand: Post gennemgået.

DSUK (Danske Sømænds Udenlands Kirker) tilmeldes medlemskab.

Næstformand/Kasserer: Kørselsudgifter til vikarierende sangere og organister.

Kirkeværge: Problemer omkring renoveringen af knæfald, håndværker er død.

Kontaktperson: Pga trafikproblemer kunne DAP kurset ikke følges.

Medarbejder: Præsten forespørger om et puslebord på toilet.

 

8. Udvalg:

Skov: Bålstedet fjernet – nyt laves 15/5 eftermiddag. Maling af bænke.

Aktivitetsudvalg: Sogneudflugt 22/8.

Personale- og menighedsudflugt (evt. 27/8) Ideer til steder – Ærø – Endelave –

 

9. Eventuelt:

Biavler opsagt.

Referent

Karin

Slut 20.05